I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Konkurs „Poznajcie Nike” dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły

Cel: promocja współczesnej literatury polskiej wśród młodych odbiorców.

Z załączonej listy książek należy przeczytać dowolną pozycję
i zaprezentować ją w formie wybranej spośród poniższych:

1) recenzja
2) słuchowisko radiowe ( do 10 min.)
3) filmowa adaptacja fragmentu ( do 10 min.)
4) filmik reklamujący ( do 10 min.)
5) plakat

Zadanie konkursowe można realizować indywidualnie lub
w zespole ( do 4 osób). Prace należy złożyć do 31 stycznia 2020 r. u swojego nauczyciela języka polskiego. Zwycięzców wyłoni jury. Ocenie podlegać będą: wartość merytoryczna, pomysł, wykonanie, wrażenie ogólne i wkład pracy.
Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani wysoka oceną
z języka polskiego oraz atrakcyjną nagrodą rzeczową.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego
i biblioteka.
Nike
Z ostatniej chwili do listy dołączamy tegorocznego laureata Mariusza Szczygła i jego Nie ma