I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Uczniowie

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Maciej Jucha – Przewodniczący
Tomasz Koczar – Zastępca przewodniczącego
Antonella Italiano – Sekretarz
Ryszard Odlanicki-Poczobutt – Skarbnik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Zagrożenia wynikające ze stosowania elektronicznych papierosów
Zagrożenia- elektroniczne papierosy
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa
legitymacja

Dokumenty związane z ubezpieczeniem