I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Czechy

Rozwijamy współpracę ze szkołą z Czech, Hradec Kralove, Gimnazjum J.K.Tyla.
W poprzednich latach z uczniami tej szkoły przeprowadzono udane projekty historyczne i jeden matematyczny. Z powodu zawirowań personalnych (śmierć głównej organizatorki ze strony czeskiej Hany Duskovej) na jakiś czas wymiany zostały zawieszone.
Na wyraźne zaproszenie dyrektora tamtejszej szkoły, Roberta Novaka, w ubiegłym roku w grudniu przedstawiciele naszej szkoły – dyrektor Renata Dyrda, Jolanta Moll i Joanna Sajdok – pojechali do Hradec Kralove na spotkanie dyrektorów, celem omówienia możliwości współpracy pomiędzy szkołami.
Szkoła jest piękna, zainteresowań wiele i możliwości nawiązywania bliższych kontaktów również sporo. I tak pięcioosobowa grupa naszych nauczycieli spędziła 3 dni w marcu bieżącego roku na hospitacjach, rozmowach, porównaniach systemów szkolnych, programów nauczania i sposobów oceniania. Mamy nadzieję, że z tych osobistych kontaktów nawiązanych przez nauczyciela fizyki Cezarego Filipiuka, nauczyciela matematyki Iwony Kasińskiej, nauczyciela geografii Bernadety Michalskiej, anglisty Sonii Lesińskiej-Nogi i germanistki Agnieszki Sajdak-Czernik zrodzą się pojedyncze projekty współpracy, a może i dłuższe pomysły na realizację zadań dydaktycznych.
W minionym tygodniu – 17-19 października 2018 – gościliśmy w naszej szkole 5-osobową grupę nauczycieli z Czech, którzy podobnie jak nasi nauczyciele w marcu, zwiedzali okolicę, hospitowali zajęcia i  spędzali czas na wspólnych polsko-czeskich rozmowach o szkole, nauczaniu i projektach.
Już teraz wiemy, że z pewnością nauczyciele historii będą dążyli do reaktywowania wymian o tematyce historycznej, germaniści będą starali się doprowadzić do rozwinięcia projektu drogą internetową oraz spotkania grup w Polsce i w Czechach.

W dniach 9 – 12 października 2019 r gościliśmy w naszej szkole grupę 17 uczniów wraz ze swoimi opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły w Hradec Kralove z Czech. Dwunastu z nich było uczestnikami projektu historycznego, a pozostali jako uczący się języka niemieckiego uczestniczyli w projekcie o kierunku językowym. Partnerów z Czech gościli w swoich domach uczniowie naszej szkoły.
Realizowany w tym roku projekt historyczny nosił tytuł: „Odzyskanie niepodległości przez Polskę i Czechosłowację w 1918 roku – próba porównania” i był kontynuacją kilkuletniej współpracy naszego liceum z partnerską szkołą . W ramach dotychczasowej współpracy uczniowie poznawali funkcjonowanie stalinizmu i komunizmu w obu krajach. Zajmowali się także tematami: „Wydarzenia 1968 roku w Polsce i Czechosłowacji w świadomości Polaków i Czechów”., „PRL i Czechosłowacja w latach 1970 – 1989″, Polska i Czechosłowacja po 1989 roku”.

Przedmiotem prac w tegorocznej edycji projektu były następujące zagadnienia:
A. Ojcowie niepodległości Polski i Czechosłowacji.
B. Kształtowanie się granic Polski i Czechosłowacji po I wojnie światowej.
C. Życie codzienne w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Uczniowie podzieleni na polsko – czeskie zespoły intensywnie zbierali i opracowywali materiały źródłowe oraz pracowali nad koncepcją zaprezentowania efektów swoich wysiłków. Prace partnerów projektu zawsze przynoszą ciekawe rozwiązania. Te nietypowe lekcje historii są niezwykłym doświadczeniem i dają możliwość poszerzenia wiedzy o informacje, które nie są uwzględnione w programie nauczania. Dla uczniów był to czas nie tylko ciężkiej pracy, ale też okazja do nawiązania nowych znajomości, a dla gości z Czech możliwość poznania atrakcji Pszczyny i Krakowa. Obie strony uznały, że warto kontynuować dotychczasową współpracę, bo przynosi ona wymierne korzyści. Postanowiono, że przedmiotem wspólnych prac będzie analiza porównawcza historii Polski i Czech w wyznaczonych przez uczestników projektu obszarach tematycznych i chronologicznych. Celem prac projektowych będzie także poszukiwanie przez uczniów wspólnych elementów łączących historię obu krajów ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogranicza, a więc w naszym przypadku Śląska. Opiekę merytoryczną nad projektem historycznym sprawowali: p. Agnieszka Chlebek – Rolska, p. Barbara Lesiak, p. Ewa Ryguła – Jankowska, p. Stanisław Janosz oraz nauczyciele z Czech (Katarzyna, Franciszek i Jan). Językiem pracy projektu historycznego był język angielski. Nad poprawnością językową uczniów czuwała pani M. Baluch – Walecka, a podczas wycieczki do Krakowa p. A. Bryll
Opiekę merytoryczną nad projektem o kierunku językowym sprawowały panie J. Moll, A. Sajdak Czernik a ze strony czeskiej p. Lenka.
W projekcie historycznym udział wzięli następujący uczniowie:

1.Wiktoria Piszczek
2.Martyna Niedźwiedź
3.Ewa Wrona
4.Robert Frątczak
5.Jakub Muszik
6.Magda Koczy
7.Dorota Dzierżawa
8.Filip Gołyszny
9.Kola Masny
10.Jakub Murak
11.Paulina Mizera
12.Maciej Pustelnik

W marcu 2020 roku uczniowie naszej szkoły pojadą z rewizytą do Czech, by kontynuować projektowe prace.

Stanisław Janosz

 

wymiana czeska 2 zdjęć