I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Noc Biologów

Wieczorem 16 lutego 2018 roku w godzinach 18.00 – 24.00 w naszej szkole odbyła się pierwsza „Noc Biologów”. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 2c wraz z Panią Aleksandrą Gilowską. Spotkanie miało charakter samokształceniowy – obejmowało wykłady i zajęcia laboratoryjne, a jego celem było wzbogacenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności.
Jednym z prelegentów był lekarz weterynarii Pan Lech Szczepańczyk.
Za pomocą naturalnych preparatów: języka, płuc, wątroby, nerek, śledziony pochodzących ze świni i jagnięcia przybliżył uczniom mechanizmy fizjologicznego działania organizmów ssaków, a tym samym ułatwił im zrozumienie ich funkcjonowania.
Drugi wykład wygłosił student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan Maciej Pękała, który z kolei przybliżył uczestnikom system pracy serca ludzkiego oraz jego możliwe wrodzone wady.
Oprócz wysłuchania wykładów uczestnicy mogli wykonać doświadczenia chemiczne i biologiczne, a na ich podstawie rozwiązać zadania przygotowujące do egzaminu dojrzałości.