I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów

[plik=75]
[plik=76]
[plik=77]
[plik=79]
[plik=80]