I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Znamy zdobywcę nagrody

WYNIKI KONKURSU
Bohaterem, którego dotyczył nasz konkurs „Zgadnij, o kim mowa” był ojciec Laurenty-postać ze
sztuki „Romeo i Julia” W. Szekspira.
Miło nam ogłosić, że spośród prawidłowych odpowiedzi pani wicedyrektor Monika Margiecok
wylosowała tę, której udzieliła Aneta Krzyżanowska z kl. 1b.
Anecie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach bibliotecznych