I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wywiadówki


25 listopada 2015 o godzinie 17:00 odbędą się śródsemestralne spotkania informacyjne dla rodziców. 
Klasy pierwsze: – spotkanie w auli z dyrektorem (45 minut), 
Tematyka:
Profilaktyka uzależnień – dopalacze, program wychowawczy.
Wybór przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich, następnie spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcą.
Klasy drugie i trzecie spotkania z wychowawcami od 17:00.