I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wyprawka szkolna 2019

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” przekazuję w załączeniu wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom, w roku szkolnym 2019/2020, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 (dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę Pszczyna zwraca koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu,
do wysokości wartości pomocy).

Termin składania wniosków do: 10.09.2019 r.

Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, adresowaną do Burmistrza Pszczyny, należy przedłożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna w terminie do 17.09.2019 r.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy (wystawionego przez dyrektora szkoły, w której złożono wniosek), do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Pszczyny – dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie o przyznaniu pomocy należy przedłożyć w terminie od 01.10.2019 r. do 21.11.2019 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. (32) 210-28-58.