I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wyniki egzaminów ustnych

Matury ustne:

Język polski-205 zdających

Język angielski-190 zdających

Język francuski-3 zdających

Język niemiecki-19 zdających

Język rosyjski-1 osoba zdająca

% zdawalności matury ustnej:

Język polski-99,5%

Język angielski-100%

Język francuski-100%

Język niemiecki-100%

Język rosyjski-100%