I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wszyscy czytają Tischnera

Zapraszamy na spotkanie

z filozofią

Księdza Profesora Józefa Tischnera.

Rozpoczęcie wieczoru Tischnerowskiego

w piątek 23 marca 2012 r. o godz. 17.00

w auli

Gościem specjalnym wieczoru będzie Pan Kazimierz Tischner.