I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W nagrodę wyjazd do Belgii

Agnieszka Szymańska z klasy 2b i Angelika Liszka z 2c, uczennice grup frankofońskich DELF w I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wzięły udział w finale konkursu regionalnego „Belgijskie rendez-vous: moja europejska podróż po Walonii i Brukseliwygrały wyjazd do Belgii w czasie wakacji.

 

Konkurs w języku francuskim obejmował zagadnienia dotyczące sytuacji współczesnej Belgii oraz z zakresu literatury,  sztuki, historii i geografii Belgii ze szczególnym uwzględnieniem regionów Walonii  – Brukseli. 2 osobowe ekipy przygotowały dodatkowo 5-minutowe wystąpienie w języku francuskim dot. aspektów kulturowych  Belgii Frankofońskiej. Musiały także wykazać się dobrą znajomością piosenek i artystów belgijskich.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu Przedstawicielstwa Walonii – Brukseli – Ambasady Belgii  w Polsce, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem – Europa Języków i Kultur. Konkurs adresowany był do uczniów uczących się języka francuskiego w Klasach Frankofońskich na Śląsku.