I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Turcja gościła nauczycieli z I LO im. Bolesława Chrobrego

Po raz kolejny nasze liceum uczestniczy w programie Comenius, będącym częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, wspierającym finansowo i merytorycznie  partnerską współpracę szkół, która  polega na realizacji wspólnego projektu.

W latach 2004 – 2007 pani Agnieszka Sajdak – Czernik koordynowała projekt pt. „Młodzi ludzie w UE – tacy sami czy inni” wspólnie ze szkołami w Estonii, Słowenii oraz na Łotwie. Dzięki temu uczniowie doskonalili język niemiecki oraz poznali lepiej życie swoich rówieśników w innych krajach, które,  podobnie jak Polska, zostały wówczas przyjęte do UE.

Tym razem projekt nosi nazwę „Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania” i ma na celu zbadanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów szkół partnerskich za pomocą ankiet komputerowych.  Pierwsza wizyta, rozpoczynająca pracę nad projektem, odbyła się w dniach 30.10 – 4.11. 2011 w Anamur (Turcja), w uroczym mieście we wschodniej części wybrzeża Morza Śródziemnego. Pani Monika Owsiany i pani Krystyna Klemens uczestniczyły w spotkaniu partnerskim , by wraz z  nauczycielami z Grecji, Niemiec, Turcji i Włoch zredagować pytania do ankiety ewaluacyjnej, która będzie przeprowadzana w maju 2012 wśród uczniów, nauczycieli i rodziców każdego kraju partnerskiego.

 

Oprócz wspólnej pracy, nauczyciele poznali kulturę turecką,  zwiedzali ruiny starożytnego miasta Anamurium, jeden z najlepiej zachowanych zamków na wybrzeżu śródziemnomorskim – Mamure Kalesi, który został  zbudowany w XII wieku przez władców Cylicji. Nie zabrakło spotkań z uczniami, rodzicami i nauczycielami różnych szkół tureckich, władzami miasta oraz przedstawicielami oświaty, a wszystko to  w atmosferze przyjaźni, tolerancji i otwartości.

Następne spotkanie partnerów odbędzie się w Polsce, a nauczyciele i uczniowie Chrobrego będą koordynować spotkanie w Pszczynie. Do grupy projektowej dołączą nauczyciele z Anglii i Cypru.