I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniach 18 i 19 kwietnia br. odbyło się, zorganizowane dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorem szkolenia był Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK”, przy wsparciu finansowym powiatu pszczyńskiego.

W trakcie szkolenia 25 uczestników praktycznie przećwiczyło metody udzielania pierwszej pomocy w wielu sytuacjach. Wszyscy poznali zasady przeprowadzania resuscytacji osoby dorosłej, otyłej, niemowlęcia oraz dziecka. Zajęcia praktyczne obejmowały również opatrywanie różnego typu ran. Uczestnicy szkolenia nauczyli się także używać defibrylatora AED a także wielu innych, związanych z udzielaniem pierwszej, pomocy czynności. Każdy z uczestników w trakcie szkolenia był oceniany i po dwóch dniach otrzymał stosowne zaświadczenie.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych, czynnie działających ratowników medycznych z firmy Edunavigator.

Bardzo cieszy zwiększające się zainteresowanie tym tematem, zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i osób już dorosłych. Następne szkolenie planujemy zorganizować na przełomie września i października.

Informacje na temat w/w imprez oraz działalności Klubu znaleźć można na www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl

Opiekunowie Klubu

Agnieszka i Artur Wojciechowie