I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22.III. w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Święto to zostało ustanowione na Szczycie Ziemi 1992 r. w Rio de Janerio w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
W tym roku, w naszej szkole – World Water Day – obchodziliśmy 23.III. Z tej okazji młodzież klas II, na lekcjach przyrody, pod opieką p. Marty Cholewy przygotowała sesję plakatową. Zostały one zaprezentowane już tydzień wcześniej, przy wejściu do auli szkolnej, gdzie odbywały się tegoroczne uroczystości.
Pierwszym punktem programu był wykład p. dr Sławomira Maślanki – pracownika UŚ w Katowicach, który poruszył problematykę zasobów wodnych Ziemi i ich zanieczyszczeń.
Następnie młodzież klas I i II przedstawiła prezentacje multimedialne dotyczące rodzajów zanieczyszczeń wód, sposobów ich oczyszczania i ochrony. Nie zabrakło też informacji o tym, jak każdy z nas, w swoim codziennym życiu może przyczynić się do oszczędzania wody !
Finał obchodów stanowiły doświadczenia chemiczne przeprowadzone przez uczniów klasy I c pod hasłem „ Zabawy z wodą”.
Po dwugodzinnej sesji naukowej, której słuchaczami byli uczniowie klas I, przyszedł czas na zajęcia praktyczne prowadzone przez dr Sławomira Maślankę. Dotyczyły one analizy chemicznej wody, zjawiska elektrolizy i procesu eutrofizacji.
Głównym koordynatorem obchodów tegorocznego Święta Wody była p. Bernadeta Michalska. Przygotowanie prezentacji nadzorowała także p. Aleksandra Gilowska, zaś pieczę nad doświadczeniami chemicznymi sprawował p. Krzysztof Nowicki. Dziękujemy za udział w uroczystościach dyrekcji, nauczycielom i uczniom. Do zobaczenia za rok !!!