I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sukces Maćka

Finał X Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku
11 grudnia b.r. Maciej Pustelnik z klasy 2K uzyskał tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku organizowanej przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski. Tym samym uzyskał indeks na wybrany przez siebie kierunek studiów na Uniwersytecie Śląskim.
Maciek przygotował pracę badawczą „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego na obszarze Górnego Śląska na przykładzie Siemianowic Śląskich – europejski trend czy konieczność?” W kolejnym etapie olimpiady zmierzył się z testem wiedzy (z zakresu historii, geografii oraz literatury). Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów Maciek został dopuszczony do finału Olimpiady. Zaprezentował swój projekt, a następnie odpowiadał na pytania komisji.
Serdecznie gratulujemy!