I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sukces Kasi

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Katarzyna Świerkot z kl. 2B zakwalifikowała się do etapu centralnego (ogólnopolskiego) XXXIX Olimpiady Historycznej. Droga do finału jest długa i wymaga wielu trudów i żmudnych przygotowań. Regulamin  olimpiady przewiduje, że przebiega w kilku etapach i oczekuje się od jej uczestników wykazaniem się wiedzą historyczną i różnorodnymi umiejętnościami.

Zawody I stopnia (etap szkolny) składają się z eliminacji ustnych oraz z przygotowania pracy pisemnej. W części ustnej uczniowie odpowiadają na trzy pytania:

1.  z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony) z historii dla szkół ponadgimnazjalnych

2.  z zakresu jednej z wybranych specjalności – (Kasia wybrała – starożytność)

3.  z zakresu znajomości wybranych lektur (co najmniej 3 lektur)

 Eliminacje II stopnia (okręgowe) obejmują część pisemną i ustną. Zadania części ustnej eliminacji okręgowych przygotowują eksperci z Komitetów Okręgowych. W części pisemnej uczniowie piszą wypracowanie na jeden z 8 tematów ustalonych przez Komitet Główny.

Eliminacje ogólnopolskie (III stopnia) obejmują:

l pracę pisemną z historii na jeden z ośmiu podanych do wyboru tematów wg specjalności 

l pisemną interpretację wskazanych tekstów źródłowych (zgodnych z deklarowaną przez uczestnika Olimpiady dziedziną historii.

l ustne odpowiedzi na dwa pytania z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz pytania nt. zgłoszonych przez niego ośmiu lektur

 UPRAWNIENIA FINALISTÓW
 Laureaci i finaliści Olimpiady uzyskują następujące uprawnienia:

A.otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego

B. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.  Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej.

ñ uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad starających się o przyjęcie na wyższe uczelnie ustalają senaty tych uczelni

Będziemy trzymać kciuki za Kasię podczas finałowych zmagań, które odbędą się w dniach

6 – 8 kwietnia br. w Gdańsku i życzymy jej  jak najlepszego wyniku.