I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ślubowanie klas pierwszych

5 pażdziernika kolejny rocznik pierwszoklasistów złożył ślubowanie. Przejęci uczniowie powtarzali słowa przysięgi:
My uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Pszczynie, uroczyście ślubujemy na sztandar liceum:
• Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia liceum
• Przestrzegać postanowień statutu szkoły
• Swą postawą dbać o dobre imię szkoły
• W miarę swoich możliwości poszerzać wiedzę, by przygotować się do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
• Otaczać szacunkiem swoich rodziców, nauczycieli, kolegów