I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Sesja DELF/DALF

W dniach 08.06.2018 – 20.06.2018 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz trzynasty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na poziomach A1, A2, B1, B2 oraz DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych)