I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Rozwijamy współpracę ze szkołą z Czech

Rozwijamy współpracę ze szkołą z Czech, Hradec Kralove, Gimnazjum J.K.Tyla.
W poprzednich latach z uczniami tej szkoły przeprowadzono udane projekty historyczne i jeden matematyczny. Z powodu zawirowań personalnych (śmierć głównej organizatorki ze strony czeskiej Hany Duskovej) na jakiś czas wymiany zostały zawieszone.
Na wyraźne zaproszenie dyrektora tamtejszej szkoły, Roberta Novaka, w ubiegłym roku w grudniu przedstawiciele naszej szkoły – dyrektor Renata Dyrda, Jolanta Moll i Joanna Sajdok – pojechali do Hradec Kralove na spotkanie dyrektorów, celem omówienia możliwości współpracy pomiędzy szkołami.
Szkoła jest piękna, zainteresowań wiele i możliwości nawiązywania bliższych kontaktów również sporo. I tak pięcioosobowa grupa naszych nauczycieli spędziła 3 dni w marcu bieżącego roku na hospitacjach, rozmowach, porównaniach systemów szkolnych, programów nauczania i sposobów oceniania. Mamy nadzieję, że z tych osobistych kontaktów nawiązanych przez nauczyciela fizyki Cezarego Filipiuka, nauczyciela matematyki Iwony Kasińskiej, nauczyciela geografii Bernadety Michalskiej, anglisty Sonii Lesińskiej-Nogi i germanistki Agnieszki Sajdak-Czernik zrodzą się pojedyncze projekty współpracy, a może i dłuższe pomysły na realizację zadań dydaktycznych.
W minionym tygodniu – 17-19 października 2018 – gościliśmy w naszej szkole 5-osobową grupę nauczycieli z Czech, którzy podobnie jak nasi nauczyciele w marcu, zwiedzali okolicę, hospitowali zajęcia i spędzali czas na wspólnych polsko-czeskich rozmowach o szkole, nauczaniu i projektach.
Już teraz wiemy, że z pewnością nauczyciele historii będą dążyli do reaktywowania wymian o tematyce historycznej, germaniści będą starali się doprowadzić do rozwinięcia projektu drogą internetową oraz spotkania grup w Polsce i w Czechach.