I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Rozpoczęliśmy obchody 280. rocznicy powstania szkoły

W związku z przypadającą  w 2022 roku 280. rocznicą utworzenia szkoły, która dała początek dzisiejszemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, zwracamy się z uprzejmą prośbą do absolwentów i pracowników szkoły o podzielenie się swoimi wspomnieniami dotyczącymi pobytu w liceum.
Proponujemy (w dowolnej formie) wypowiedź, która odnosiłaby się do następujących obszarów funkcjonowania szkoły:
a) grono pedagogiczne
b) wydarzenia szkolne, wycieczki, uroczystości szkolne, koła zainteresowań
c) czas wolny
d) wydarzenia historyczne, które znalazły swoje odbicie w pracy szkoły
e) sytuacje, które szczególnie zapadły w pamięci

Planujemy wykorzystanie części wspomnień lub ich fragmentów w przyszłej publikacji.
W związku z tym, prosimy o umieszczenie adnotacji o zgodzie lub jej braku na wykorzystanie w pracy.

Wspomnienia można opatrzeć swoim imieniem lub nazwiskiem oraz latami nauki, samym imieniem i latami nauki, bądź samymi latami nauki. Można także zastrzec sobie anonimowość.

Planujemy również zebranie zapisów dźwiękowych, przygotowanych samodzielnie przez autorów wspomnień bądź przy pomocy naszych uczniów (w tym wypadku prosimy o kontakt).

Wspomnienia będzie można składać:
1. w formie pisemnej w sekretariacie szkoły z dopiskiem ,,Jubileusz 280-lecia – Wspomnienia”,
2. wysyłając w formie elektronicznej na adres mailowy chrobry280@interia.pl,
3. wysyłając na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna.

 

 

Trochę wspomnień