I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Rekrutacja dla dorosłych

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Pszczynie, ul. 3 Maja 7,

ogłasza nabór do:

 

·            Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (3-letniego) na podbudowie gimnazjum, szkoły zawodowej (lub wcześniej szkoły podstawowej)

       – 1 klasa

·            Nabór uzupełniający do klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Nauka odbywa się:  w poniedziałki, wtorki i czwartki

                                  w godz. 1510  lub 1600  2010

 

Wymagane dokumenty:

karta kandydata (do odbioru w sekretariacie szkoły  lub do pobrania na stronie internetowej szkoły)

– 3 opisane na odwrocie fotografie  

– świadectwo ukończenia szkoły (zawodowej, gimnazjum lub podstawowej)

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie
od 24 czerwca   do 19 sierpnia 2013r.

 

Ogłoszenie list przyjętych       27 sierpnia 2013 r., godz. 15.00