I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nowe projekty unijne w Chrobrym

Z radością zawiadamiamy o kolejnym zwycięstwie w konkursie wniosków o dofinansowanie europejskie na realizacje projektów w ramach programu Erasmus + Edukacja Szkolna Akcja 2, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Chrobry będzie realizował dwa projekty unijne w roku szkolnym 2020/2021.
Pierwszy projekt „Kopalnie bogactwa” („Mines de richesse”) to owoc współpracy Liceum Bolesława Chrobrego w Pszczynie i Liceum Marie w Aire-sur-la-Lys, które od ponad dziesięciu lat angażują się w partnerstwo, będące nośnikiem pozytywnych wartości, siłą napędową otwartości kulturowej i szansą dla uczniów i nauczycieli na uzyskanie dostępu do mobilności europejskiej. W projekcie może wziąć udział 12 uczniów uczących się języka francuskiego z naszej szkoły. Będzie on trwał do 31.10.2021 roku. W pierwszym etapie uczniowie nawiążą ze sobą kontakt mailowy, a następnie w nowym roku szkolnym uczestnicy najpierw przyjmą 12 uczniów z Francji, a następnie wyjadą z rewizytą do Aire-sur-la Lys w regionie Hauts de France. W trakcie tygodniowych pobytów uczniowie będą mieli okazję zwiedzić atrakcje turystyczne najbliższej okolicy. Językiem komunikacji będzie język francuski, tak więc projekt ten przyczyni się do zwiększenia kompetencji językowych uczniów, a także motywacji do dalszej pracy. Wysokość dofinansowania to 12 344 Euro.
Drugi projekt „Art with trash” (Sztuka ze śmieci) to również efekt wieloletniej współpracy z partnerami europejskimi, a kraje uczestniczące to Grecja, Litwa, Hiszpania i Portugalia. Celem projektu jest zmiana mentalności wśród uczniów i wykorzenienie złych nawyków związanych z śmieciami za pomocą zasad: REDUCE: redukować (potrzeby i konsumpcjonizm), REUSE: użyć ponownie (nadać nowe życie produktom), REFUSE: odmówić kupowania (uświadomić sobie, że nie jest mi to potrzebne), RECYCLE: przetworzyć odpady oraz RECOVER/REPAIR/ROT (naprawić, odzyskać śmieci). W przedsięwzięciu bierze udział 15 uczniów i 6 nauczycieli, a będzie ono trwało do 2022 roku z możliwością przedłużenia ze względu na sytuację epidemiczną. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą pracować nad różnymi zadaniami „zdalnie”. W kolejnym roku, doświadczą wymiany młodzieżowej, goszcząc u rodzin swoich parterów i przyjmując ich w swoim domu w Polsce. Przed uczestnikami różne zadania do wykonania: udział w konkursie na logo projektu, nakręcenie filmu edukacyjnego o segregacji śmieci, stworzenie rzeźby ze śmieci, przygotowanie pokazu mody rzeczy używanych oraz pisanie wierszy i piosenek na uliczną kampanię ekologiczną. Wysokość dofinansowania to 28 946,00 Euro.
Dla przypomnienia, nasza szkoła zrealizowała już wiele projektów unijnych dla uczniów i nauczycieli. Oto najważniejsze:
– w latach 2005 – 2008 projekt Comenius „Młodzi ludzie w UE – tacy sami czy inni” (współpraca ze szkołami ze Słowenii (Lublana), Estonii (Antsia) i Łotwy (Bauska); uczestniczyło 6 nauczycieli i 15 uczniów);
– projekty w ramach programu „Młodzież”, a następnie „Młodzież w działaniu” (projekty m.in. „Come together, right now, in the EU”, „W sieci, w realu”, „Ja – buntownik”, „Rozjaśnijmy trudną przeszłość teraźniejszością” – uczestniczyło 36 nauczycieli i około 200 uczniów (kraje partnerskie to: Chorwacja, Czechy, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy);
– w latach 2011 – 2013 – projekt Comenius „Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania”” (kraje partnerskie to: Grecja, Wielka Brytania, Turcja, Cypr, Polska) nominowany do konkursu EDUinspiracje w 2014 roku (uczestniczyło12 nauczycieli i 5 uczniów);
– w roku 2013 – projekt POKL Zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych dla nauczycieli „Jak motywować uczniów do nauki” (warsztaty metodyczne dla 12 nauczycieli w jednej z najlepszych szkół w Wielkiej Brytanii w Whitley Bay);
– w latach 2017 – 2018 dwa projekty „Kształcić nowocześniej”, oraz „Cyfrowi nauczyciele dla cyfrowych uczniów” dla nauczycieli (z powodu dużej ilości wniosków projekty znalazły się na liście rezerwowej);
– w latach 2018 – 2020 projekt Erasmus + „Nie martw się, bądź zdrowy” (kraje partnerskie to: Austria, Grecja, Litwa, Polska, Węgry; projekt przedłużony do sierpnia 2021 z powodu pandemii, uczestniczy 7 nauczycieli i 20 uczniów).
Zapraszamy młodzież naszego liceum do udziału w nowych projektach.
Monika Margiecok