I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nowa lektorka w Chrobrym

Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje  lektorka języka francuskiego, pani Lucie Erroelen.Zastąpiła ona Elodie Cailliau, która zakończyła swoją misję w Polsce. Jest również Belgijką i prowadzi zajęcia w grupach frankofońskich DELF.

Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Komisariatem  Generalnym Belgii. Lektor reprezentuje Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce.