I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Nauka drogą do sukcesu

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Mając na uwadze zasięg oddziaływania projektu, obejmujący również uczniów Państwa szkoły, realizator projektu – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizowanym projekcie pośród szkolnej społeczności.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie (wraz z niezbędną dokumentacją) dostępne są na stronie internetowej w zakładce: Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / IV edycja.

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy podstawowe informacje związane z zasadami ubiegania się o stypendium.

W przypadku wyrażenia przez Państwa woli zamieszczenia informacji o projekcie na własnej stronie internetowej z przyjemnością je udostępnimy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Kulasik (tel.: 32 77–40–956;
e-mail: kkulasik@slaskie.pl).

Jednocześnie informacji o zasadach ubiegania się o stypendium udzielają także:

        Dawid Łabaj, tel.: (32) 77 40 956.

        Aneta Bartosik, tel.: (32) 77 40 950