I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka drogą do sukcesu

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Mając na uwadze zasięg oddziaływania projektu, obejmujący również uczniów Państwa szkoły, realizator projektu – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizowanym projekcie pośród szkolnej społeczności.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie (wraz z niezbędną dokumentacją) dostępne są na stronie internetowej w zakładce: Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / IV edycja.

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy podstawowe informacje związane z zasadami ubiegania się o stypendium.

W przypadku wyrażenia przez Państwa woli zamieszczenia informacji o projekcie na własnej stronie internetowej z przyjemnością je udostępnimy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Kulasik (tel.: 32 77–40–956;
e-mail: kkulasik@slaskie.pl).

Jednocześnie informacji o zasadach ubiegania się o stypendium udzielają także:

        Dawid Łabaj, tel.: (32) 77 40 956.

        Aneta Bartosik, tel.: (32) 77 40 950