I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nagrody w konkursie historycznym

W czwartek 1 lipca 2010 roku rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs
dla młodzieży pt „Dziedzictwo Kulturowe Żydów w moim mieście.
Różnorodność, pamięć, przyszłość” zorganizowany pod patronatem
Kancelarii Prezydenta RP, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku – Białej
i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku.
Celem konkursu było napisanie eseju lub wykonanie fotografii wraz z
komentarzem na temat poszukiwania śladów i pamięci o żydowskich
mieszkańcach naszych miejscowości i pokazania w ten sposób dziedzictwa i
wielokulturowości miasta i regionu.
Uczniowie naszej szkoły: Monika Dalka z kl. 2C oraz Jakub Jańczyk
również z kl. 2C odnieśli spory sukces w tym konkursie, a ich prace
zostały wyróżnione i nagrodzone przez jury konkursowe.