I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Możesz uratować komuś życie

Wzorem poprzednich lat 3 i 10 grudnia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie będą mieli  możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego  Niesienie pomocy tonącym. Akcja młodzież uczy młodzież”. Projekt przygotowany jest  przez drużynę WOPR  w Jastrzębiu Zdroju  rejon Studzionka pod kierunkiem pana Czesława Kondziołka, przy wsparciu organizacyjnym prezesa Jastrzębskiego WOPR pana Mariana Delowicza i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Nad całością działań czuwa pani Alicja Filipczuk.

  Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy również  uczniów innych szkół powiatu pszczyńskiego.

Uczenie niesienia pomocy tonącym może odbyć  się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.