I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Oferta dla dorosłych 2018/2019

Otwieramy klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej w trybie wieczorowym i zaocznym. W trybie wieczorowym zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, zaocznym w sobotę i niedzielę.