I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kto ty jesteś

Uczennica  naszej szkoły z klasy II d Agnieszka Paliczka zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie  Śląsk – moja mała ojczyzna”
Celem konkursu było zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu. Prace konkursowe  mogły mieć postać albumu, prezentacji multimedialnej, pracy plastycznej lub literackiej.  Agnieszka napisała  opowiadanie, którego motywem przewodnim było hasło:  Kto ty jesteś ? Ślązak mały – śląska tradycja w oczach najmłodszego pokolenia.
Serdecznie gratulujemy.