I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Konkurs „Poznaj Nike” 2021/ 2022 – podsumowanie

 Kolejna edycja  konkursu spotkała się z zainteresowaniem kilkunastu uczniów klas pierwszych. Komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać nagród indywidualnych  w kategoriach: recenzja oraz plakat. 

  Wszyscy uczniowie, którzy dostarczyli swoje prace konkursowe zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą z języka polskiego. I tak: z klasy 1a – 1 osoba, z klasy 1b – 2 osoby, z klasy 1c- 6 osób, z klasy 1e – 3 osoby.

Uczestnikom dziękujemy.

Barbara Wawrzyczek