I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kolejny raz w programie Polska w XX wieku

       Uczennica klasy 1d Małgorzata Kowalska oraz nauczyciele Stanisław Janosz i Ewa Ryguła zostali zakwalifikowani do udziału w ogólnopolskich warsztatach historycznych- Polska w XX wieku organizowanych przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Spośród 196 zgłoszeń z całej Polski wybranych zostało 20 uczniów i 15 nauczycieli.

       Spotkania odbywają się w Warszawie w formie zjazdów weekendowych od marca do czerwca. W programie przewidziano warsztaty, spotkania z gośćmi, wizyty w muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich) dyskusje oraz udział w wydarzeniach kulturalnych.

     Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Dla nauczycieli jest okazją do poszerzenia wiedzy, poznania atrakcyjnych metod nauczania oraz dyskusji ze świadkami historii ostatniego półwiecza.

        Program koncentruje się na ważnych zagadnieniach XX-wiecznej historii Polski, będących przedmiotem debaty w środowiskach historycznych oraz wśród szerszej opinii publicznej. Zajęcia mają zróżnicowaną formę od warsztatów i debat po spotkania z historykami, uczestnikami wydarzeń. Program bazuje na różnorodnych materiałach dydaktycznych takich jak film, literatura, plakat, fotografie, nagrania archiwalne.