I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kolejny asystent językowy w naszym liceum

Nasze liceum  kilkakrotnie składało wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w celu pozyskania asystenta językowego z kraju UE. Tegoroczna aplikacja zakończyła się sukcesem, dzięki czemu w  roku szkolnym  2011/2012 będziemy gościć wśród nas Yvonne Beck – asystenta językowego z  Niemiec. Yvonne jest absolwentką Uniwersytetu w  Fryburgu ( niem. Freiburg). Jej specjalnością są matematyka, biologia i j. francuski.  Zna doskonale oprócz języka niemieckiego język  angielski,  francuski i hiszpański. Uczy się języka polskiego.  Odbywała praktykę   w Doniecku na Ukrainie  oraz Lyonie we Francji.  Podczas pobytu pragnie poznać nasz kraj i język oraz pozyskać nowe doświadczenia w zakresie nauczania języków obcych. Staż rozpocznie  się od 1 września bieżącego roku i będzie trwał do 15   grudnia.

Zadania asystenta językowego w naszej szkole polegać będą na:
– prowadzeniu zajęć z języków obcych i zajęć przedmiotowych np. z biologii lub  matematyki  w języku niemieckim oraz opracowywaniu do nich materiałów dydaktycznych,
– organizacji pozalekcyjnego kółka poświęconego kulturze, językowi i krajowi pochodzenia asystenta w ramach, którego asystent poruszać będzie m.in. współczesne  zagadnienia  np. Euro 2012, zależnie od zainteresowań uczniów,

– przeprowadzaniu konkursów językowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym,
– zaangażowaniu i pomocy przy organizacji szkolnych uroczystości,

  rozwoju świadomości europejskiej uczniów poprzez pomoc w przygotowaniach i udział w wymianie młodzieży   i projektach  międzynarodowych.

Mamy nadzieję, że pobyt Yvonne uatrakcyjni naukę języków obcych w naszej szkole, zwiększy motywację do pogłębiania ich znajomości oraz rozbudzi zainteresowania uczniów kulturą i krajem macierzystym asystentki.

 

Agnieszka Sajdak-Czernik