I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Egzaminy poprawkowe

MATURA POPRAWKOWA 2013

Maturzyści, którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdali jednego z nich, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Wszystkie egzaminy maturalne poprawkowe odbędą  się u nas

27 sierpnia 2013 o godzinie 9:00.

PISEMNE:

język polski             sala 209

język angielski        sala 210

matematyka           sala 208

USTNE

język polski             sala 207                     przew. Barbara Wawrzyczek

język angielski        sala 206                    przew. Joanna Sajdok