I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego dla UKST DIABLAK

19 października 2012 roku Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” otrzymał „Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2012 roku”. Dyplom ten został przyznany na podstawie wniosku złożonego przez Starostę Pszczyńskiego Pana Pawła Sadzę. W uroczystości wręczenia dyplomów „DIABLAK” znalazł się m.in. w gronie takich organizacji turystycznych, jak: Beskidzka Izba Turystyki, Nadwiślańska Agencja Turystyczna, Śląska Izba Turystyki oraz wielu osób wyróżnionych za pracę na rzecz rozwoju turystyki.

Wręczenie  nastąpiło podczas wojewódzkich obchodów „Światowego Dnia Turystyki”, które odbyły się w Kompleksie „Zagroń” w Istebnej.

Ten niewątpliwy sukces Klubu jest tylko i wyłącznie zasługą wszystkich jego Członków, bez których niemożliwe byłoby organizowanie wszelkiego typu wycieczek, wyjazdów, spotkań itp. Bez zaangażowania członków Klubu nie byłoby sensu krzewienia turystyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a do nich przede wszystkim adresowana jest działalność Klubu, który jednocześnie pozostaje otwarty na obecność i inicjatywy osób dorosłych.

Prowadząc niedochodową działalność turystyczną UKST „DIABLAK” czynnie włącza się w życie turystyczne Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Pszczyna. W 2012 raku zorganizowaliśmy do tej pory 6 wycieczek turystycznych (w tym kilkudniowe), nocny maraton filmów górskich, wyjazd na ściankę wspinaczkową, konkurs dziennikarsko – fotograficzny. Członkowie Klubu wzięli również udział w rajdach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej. Podsumowując działalność Klubu można powiedzieć, że od września 2007 roku jego członkowie, których ilość stale wzrasta, wzięli łącznie udział w około 65 imprezach o charakterze turystyczno – krajoznawczym. Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” czynnie i aktywnie współpracuje z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Przy niektórych inicjatywach współpracujemy również z Oddziałem PTTK w Pszczynie.

W imieniu członków Klubu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom wspierającym i doceniającym działalność „DIABLAKA”, szczególnie Panu Staroście Pszczyńskiemu oraz Władzom Gminy Pszczyna, ponieważ bez ich wsparcia działalność Klubu nie mogłaby zachęcić do turystyki tak dużej liczby młodzieży. Dziękujemy również wszystkim osobom dobrze nam życzącym, a także tym, którzy nie utrudniają a wspierają działalność Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”.

Więcej na temat działalności UKST „DIABLAK” znaleźć można na stronie klubu do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.

Opiekunowie Klubu:

Agnieszka Szczypka – Wojciech

Artur Wojciech