I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Doskonalimy warsztat pracy w Anglii

Od 29. czerwca 2014 trwają tygodniowe warsztaty metodyczne w jednej z najlepszych szkół angielskich Whitley Bay High School (Whitley Bay, Wielka Brytania), w których uczestniczy 13 nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu  instytucjonalnego Zagraniczna Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Głównym celem szkolenia jest udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz pogłębienie wiedzy w zakresie innowacyjnych, nowoczesnych, ale przede wszystkim skutecznych metod motywowania uczniów do nauki. Obserwacje lekcji w szkole angielskiej oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie uczenia się i nauczania przyczynią się do podniesienia poczucia własnej wartości uczniów, ich samodzielności, umiejętności pracy zespołowej i co najważniejsze – poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się. Nauczyciele Chrobrego intensywnie doskonalili język angielski przez 4 miesiące i poznawali kulturę kraju przed wyjazdem na szkolenie. Przeprowadzili również komputerowe ankiety ewaluacyjne, badające poziom motywacji wśród uczniów Chrobrego.  Uczestnictwo w projekcie,  obserwacja metod nauczania w szkole angielskiej oraz analiza ankiet z angielskim partnerem będzie niezwykłym doświadczeniem dla nauczycieli i może pokazać nowe kierunki na drodze do dalszego rozwoju.

Monika Margiecok, koordynator projektu