I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

DIABLAK wśród najlepszych

 

19 kwietnia 2013r. przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”, współpracującego z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Anna Klima, Wiktoria Waliczek oraz Karol Ochodek wraz z opiekunami wzięli udział w wojewódzkim podsumowaniu X Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy”. Organizatorem była Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Podsumowanie odbyło się w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, za swoją działalność, zostały wyróżnione dwa kluby: 1 miejsce przypadło Kołu Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga” PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu, natomiast 2 miejsce zajął Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK”. Wyróżnione kluby zostały nagrodzone pucharami, dyplomami oraz publikacjami krajoznawczo – turystycznymi.

Po podsumowaniu nadszedł czas na wymianę turystycznych doświadczeń przy poczęstunku przygotowanym przez Organizatorów.

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze krajoznawczym po obiektach Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej przygotowanym przez Pracowników Centrum.

 

Nasz Klub, jako jedyny z nagrodzonych, skupia młodzież z różnych typów szkół, a członkami UKST „DIABLAK” są przede wszystkim uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie,

III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie,

Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie,

 

a bez ich zaangażowania i wsparcia wielu innych osób odniesienie tego sukcesu byłoby niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe.

W wycieczkach organizowanych przez UKST „DIABLAK” uczestniczą również osoby dorosłe.

Chcielibyśmy nadmienić, iż działalność Klubu doceniana jest przez władze wojewódzkie PTTK od 2010 roku a niezwykle ważny i cenny jest Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki otrzymany w 2012 roku.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować osobom, które wspierają naszą działalność turystyczno – krajoznawczą:

Panu Marcinowi Bienioszkowi – Dyrektorowi Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie;

Pani Aleksandrze Marzec – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie;

Pani Renacie Dyrdzie – DyrektororowiI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

 

Dziękujemy młodzieży, która zawsze z ogromną chęcią i zaangażowaniem uczestniczy w wyjazdach, wszystkim sympatykom naszego Klubu oraz wszystkim dobrze nam życzącym!!!

 

Więcej informacji nt. działalności Klubu znaleźć można na stronie klubu 

Zapraszamy młodzież do udziału w wycieczkach organizowanych przez UKST „DIABLAK”.

 

Agnieszka i Artur Wojciechowie