I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

DELF w Chrobrym

 

W dniach 5-6 kwietnia odbędzie się w naszym liceum druga część szkolenia regionalnego dla grupy 30 nauczycieli języka francuskiego – przyszłych egzaminatorów i korektorów egzaminów DELF A1-B2. Szkolenie poprowadzą panie Edyta Wojciech i Ewa Kandziora, egzaminatorki i trenerki  z ramienia Centre international d’études pédagogiques CIEP w Paryżu. Szkolenie zakończy się egzaminem, dzięki któremu województwo śląskie wzbogaci się o nowych profesjonalnych egzaminatorów, którzy będą mogli egzaminować poszczególne jednostki dyplomu DELF w ośrodkach egzaminacyjnych DELF w Pszczynie i w Zabrzu, działających w ramach centrum egzaminacyjnego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur.