I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Comenius w Chrobrym

W dniach od 16.04 do  20.04.2012 odbędzie się  spotkanie nauczycieli w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie. Jego główny cel to współdziałanie w dostosowaniu oświaty do zachodzących zmian cywilizacyjnych.  Projekt zatytułowany jest  Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania”, w skrócie SELF-EVA, a pracują nad nim szkoły z Anglii, Cypru, Grecji, Niemiec, Turcji oraz Włoch. Tym razem wizyta odbywa się w Pszczynie, a gospodarzem jest Chrobry.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Anamur w Turcji w dniach 31.10 – 04.11. 2011. Wizyta sprzyjała integracji grupy projektowej, poznaniu tureckiego systemu edukacji, kultury i obyczajów panujących w Turcji. W czasie  licznyvh  spotkań z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz z  władzami oświatowymi wymieniono  poglądy na temat współczesnej edukacji, omowiono jej mocne  i słabe  strony. Głównym celem  była praca nad projektem, czyli skonstruowanie wspólnego dla wszystkich szkół kwestionariusza ewaluacji (ankiety) dla nauczycieli, uczniów i rodziców w języku angielskim. Podczas trwania projektu szkoły mają za zadanie przeprowadzić komputerową ankietę ewaluacyjną, służącą  poprawie jakości uczenia się uczniów oraz efektów  nauczania. Wyniki ankiet będą przedmiotem dyskusji i badań podczas kolejnych spotkań. Wskażą na wady i zalety placówek uczestniczących w projekcie, pozwolą  na kontynuację dobrych rozwiązań i korektę złych. Przyszłe rezultaty projektu to kalendarz z rysunkami uczniów na temat samooceny, podręcznik o ewaluacji w języku ojczystym, szczegółowy raport dotyczący  samooceny uczniów  oraz artykuły w czasopismach naukowych, będące próbą interpretacji wyników uzyskanych przez ewaluację.

W programie w Polsce, oprócz zwiedzania  Pszczyny, Oświęcimia i Krakowa, będzie czas przede wszystkim na pracę nad  projektem, dyskusję nad polskim systemem edukacji i porównanie z systemami szkół partnerskich.  Nauczyciele z krajów partnerskich będą obserwować różne lekcje w Chrobrym, by potem dokonać ich ewaluacji i wskazać na różnice i podobieństwa. Spotkanie w Pszczynie wzbogacą swoją obecnością trzy uczennice z Turcji, które będą uczestniczyć w lekcjach, a polską kulturę poznawać dzięki goszczeniu w  domach uczennic I Liceum Ogólnokształcącego.