I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Biolodzy w Ojcowie

Tym razem obiektem badań był Ojcowski Park Narodowy. Pod opieką pracowników naukowych młodzież poznawała walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe parku.
Spośród wielu atrakcji największe zainteresowanie wzbudziły zajęcia terenowe, zwłaszcza bieg na orientację. Młodzi przyrodnicy, oprócz znalezienia właściwej drogi, musieli wykonać szereg zadań utrwalających ich wiedzę. Podczas obozu miały również miejsce tradycyjne już ćwiczenia terenowe. Uczniowie poznawali w praktyce metody pozyskiwania materiału do badań zarówno botanicznych, jak i zoologicznych.
Wieczory wypełnione były opracowywaniem zebranego materiału oraz utrwalaniem zdobytej podczas zajęć wiedzy w oparciu o przygotowane przez uczniów prezentacje.
Zwieńczeniem wyprawy było zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale oraz Grodziska.