I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

ZGADNIJ, O KIM MOWA – BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”

Jeżeli wiesz, kogo opisują poniższe słowa, napisz odpowiedź na kartce
i przynieś ją do biblioteki.
Czekamy na Was do 20 kwietnia.
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy atrakcyjną nagrodę.