I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

„Poznajcie Nike” konkurs dla uczniów klas pierwszych

„Poznajcie Nike”
konkurs dla uczniów klas pierwszych
naszej szkoły

Cel: promocja współczesnej literatury polskiej wśród młodych odbiorców.

Z załączonej listy książek* należy przeczytać dowolną pozycję
i zaprezentować ją w formie wybranej spośród poniższych:

1) recenzja
2) słuchowisko radiowe ( do 10 min.)
3) filmowa adaptacja fragmentu ( do 10 min.)
4) plakat

Zadanie konkursowe można realizować indywidualnie (recenzja) lub w zespołach:
do 2 osób (plakat)
do 4 osób (słuchowisko radiowe, filmowa adaptacja fragmentu).
Prace należy złożyć do 22 stycznia 2021 r. u swojego nauczyciela języka polskiego. Zwycięzców wyłoni jury. Ocenie podlegać będą: wartość merytoryczna, pomysł, wykonanie, wrażenie ogólne i wkład pracy.

Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani wysoką oceną
z języka polskiego oraz atrakcyjną nagrodą rzeczową.

Dodatkowych informacji dowiecie się w bibliotece i u swoich nauczycieli języka polskiego.

* większość tytułów dostępna jest w bibliotece szkolnej
Lista książek nagrodzonych Nike