I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
NA LATA 2021-2025

 

W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają dotację i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 –2025. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce. Nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie, przedstawiając pomysły służące rozwojowi czytelnictwa wśród młodzieży. Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki zakupione zostaną zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie. Nasz wniosek zatwierdzono i szkole przyznano łącznie 15000 zł. na zakup nowych książek oraz wyposażenie biblioteki. Zakładamy szereg działań, aby spełnić warunki programu. Wśród nich planujemy przeprowadzenie plebiscytu, ankiet, konsultacji z uczniami oraz ich rodzicami i nauczycielami. Wszystkie opinie oraz sugestie  będą podstawą do stworzenia listy książek, jakie powinny być zakupione do biblioteki w ramach tego projektu. Lista ta, po jej skompletowaniu, będzie przekazana do wglądu i zatwierdzenia przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.