I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

ZGADNIJ, O KIM MOWA - BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”

9.04.2018
Skromny urzędnik, wierny miłości swojego życia,
pomagał potrzebującym, zamierzał napisać dzieło,
które zadziwi krytyków, ale wciąż procował nad pierwszym zdaniem, wygrał walkę ze śmiertelną chorobą
Jeżeli wiesz, kogo opisują poniższe słowa, napisz odpowiedź na kartce
i przynieś ją do biblioteki.
Czekamy na Was do 20 kwietnia.
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy atrakcyjną nagrodę.