I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zimą też można chodzić po górach

Zimowy spacer z „DIABLAKIEM” po Beskidzie Małym – relacja.

 

W dniach 3 i 4 marca br. odbyła się kolejna wycieczka Uczniowskiego Klubu  Sportowo –  Turystycznego „DIABLAK”. Głównym celem tej wycieczki był „zimowy spacer” po Beskidzie Małym. Trasa wycieczki prowadziła z Łodygowic przez Małą Górę (715m n.p.m.), Czupel (933m n.p.m.), który jest najwyższym szczytem w Beskidzie Małym do schroniska na Magurce i w następnym dniu zejście do Bielska – Białej Mikuszowic.

W czasie wycieczki młodzież mogła zapoznać się ze sposobem uprawiania turystyki w ustabilizowanych warunkach zimowych. Pomimo tego, iż w Beskidach śniegu jest już coraz mniej to w wyższych partiach jeszcze zalega i przejście tak krótkich tras pozwala młodym ludziom na bezpieczny pierwszy kontakt z turystyką zimową. Podczas wycieczki uczestnicy dodatkowo poznawali topografię najbliższych widocznych Beskidzkich pasm. W godzinach popołudniowych cześć grupy udała się na krótki spacer po okolicy otaczającej schronisko PTTK na Magurce, aby sprawdzić korzyści płynące z poruszania się na rakietach śnieżnych. Przy okazji popołudniowego spaceru młodzież mogła zobaczyć wejście do niewielkiej jaskini, zwanej Smoczą Jamą lub Wietrzną Dziurą. Spacer z wykorzystaniem rakiet śnieżnych dał młodzieży dużo satysfakcji, uświadomił, że ich użycie w warunkach zimowych, przy pokrywie śnieżnej bardzo ułatwia i usprawnia poruszanie. Uczestnicy sympatycznie spędzili wieczorne godziny w schronisku na licznych rozmowach, wymieniając doświadczenia, dotyczące między innymi uprawiania turystyki i odbytych już licznych wędrówek. W ten sposób osiągnięty został kolejny cel wyjazdu a mianowicie integracja młodzieży z różnych szkół i poznanie atrakcji związanych z nocowanie w Beskidzkich schroniskach. W trakcie drugiego dnia młodzież utrwalała znajomość poznanych wcześniej nazw szczytów a także dodatkowo zaznajomiła się z budową geologiczną Beskidów oraz elementami przyrody występującymi w tej okolicy. Wszystkim dopisał bardzo dobry humor i zadowolenie z mile i aktywnie spędzonego wolnego czasu a przygrzewające słońce przypomniało o nadchodzącej wielkimi krokami wiośnie.

Warto pamiętać że, UKST „DIABLAK” realizuje cele w ramach działalności prowadzonej przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie i współpracuje z PTTK Oddziałem Ziemi Pszczyńskiej.

            Korzystając z okazji zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wycieczce na Baranią Górę, która odbędzie się 25 marca br. Istotne szczegóły dotyczące wycieczki znajdują się na stronie Klubu. Chcemy zachęcić jak największą liczbę młodych osób do aktywnego uprawiania turystyki.

 

Więcej informacji nt. działalności Klubu znaleźć można na

www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl

 

Zapraszamy młodzież do udziału w wycieczkach organizowanych przez UKST „DIABLAK”.

 

 

 

Agnieszka i Artur Wojciechowie