I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zaproszenie do udziału w konkursie krasomówczym

 Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej  oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie  zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Przewodnik – krasomówca; edycja młodzieżowa”

 

Laureaci  w kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wystąpią w finale III Ogólnopolskiego Konkursu  Krasomówczego o tytuł „Przewodnik-Krasomówca” organizowanego przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej pod egidą  Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.

 

Konkurs  odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r.;  o godz. 10:00
w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, ul. 3 maja 7 (rejestracja uczestników od godz. 9:00).

 

Cel konkursu:

– rozbudzenie zamiłowań krajoznawczych, zachęcenie do poznawania własnego kraju,   regionu, jego historii i dorobku kulturowego.

– kształcenie kultury języka w zakresie pięknego i sugestywnego mówienia z wykorzystaniem zasad retoryki .

       

 

 Wystąpienie uczestników musi obejmować tematykę turystyczną lub krajoznawczą

 

 

 

Regulamin uczestnictwa:

1.      Uczestnikami może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

2.      Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:

·         gimnazjalnej

·         ponadgimnazjalnej.

W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne.

3.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze przesłanie karty uczestnika (zał.1) do dnia 04.03.2016 r.; na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie ul. 3 maja 7 tel./fax. 32 210 37 27 lub drogą elektroniczną
na adres:
liceum.pszczyna@post.pl

 

4.      Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie i wygłoszenie tekstu wystąpienia
o długości 6 – 10 minut.

5.      Kolejność wystąpień uczestników jest ustalana drogą losowania przez członków komisji konkursowej.

6.      Ocenie podlegają następujące elementy prezentacji:

– kultura i sugestywność wypowiedzi

– przejrzystość formułowania myśli

– dobór adekwatnych do tematu środków stylistycznych

– właściwe wykorzystanie limitu czasu

– wykorzystywane elementy mowy niewerbalnej.

7. Członkowie komisji po wysłuchaniu wszystkich prezentacji podejmują decyzję
            o przyznaniu miejsc konkursowych.

8. Decyzja jury jest nieodwołalna
9. W trakcie konkursu zostanie przeprowadzone głosowanie wyłaniające laureata           nagrody publiczności

10. Laureaci konkursu  w kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wystąpią w uroczystości  finałowej  III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (inf. jak wyżej)  organizowanego
 w Sali Lustrzanej Zamku w Pszczynie w dniach: 13.03.2016 r.

11. W przerwie konkursowej zaplanowano poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów.

12. Nagrody dla finalistów i uczestników zostały ufundowane przez Starostę Powiatu     Pszczyńskiego i Dyrektora I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

13. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie merytoryczni otrzymają dyplomy.

14. Uczestnicy konkursu proszeni są o przedłożenie dokumentu tożsamości.

 

 

                                                                                           Serdecznie zapraszamy