I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wyróżnienie dla Chrobrego

Jako jedna z sześciu szkół województwa śląskiego Chrobry został wyróżniony udziałem w projekcie edukacyjnym NBP i Uniwersytetu Śląskiego. Jest to nagroda za wysokie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki oraz organizowanie wielu spotkań z naukowcami reprezentującymi nauki ścisłe. Nagrodę stanowią dwugodzinne spotkania z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Dotyczą one zastosowania matematyki w ekonomii. Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się 25 września. Dr Marcin Kurpas wygłosił wykład : Czy da się zrozumieć zjawiska ekonomiczne?

Udział wzięli uczniowie klas 1f i uczestnicy rozszerzenia matematycznego z klas 3.