I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wrześniowa zbiórka

W zbiórce wrześniowej  zebraliśmy 5470 zł. Z tego 4850 zł to kwoty zebrane w klasach, 620 zł to kwota zebrana wśród nauczycieli, pracowników i osób zaprzyjaźnionych.
Na nasze dzieci z Afryki wpłaciliśmy:
2500 zł na konto MAITRI z Lublina dla 5 dzieci: Pacifique, Chrostopher, Pacifique, Marie Chantal, Valens,
500 na konto MAITRI z Gdańska na rzecz Jean-Marie Akonaro,
500 zł na konto Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów dla Ekangi Stephanie.
1200 zł przeznaczono na zakup cegiełek z Afryki – drobiazgi, które rozdajemy na zakończenie uczestnictwa w programie na koniec szkoły.
770 zł wpłacono na konto „Kulejących Aniołów” w Piasku.
Pieniądze wpłaciło 317 uczniów, a to stanowi 58% społeczności uczniowskiej i 16 nauczycieli, pracowników i sympatyków.
Bardzo cieszymy się z wszystkich, którzy trwają w swoim postanowieniu z pierwszej klasy i dziękujemy klasom pierwszym, które tak licznie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w programie.
Dzięki WAM wciąż możemy wspierać 7 dzieci z Afryki oraz dodatkowo powiatowe organizacje działające na rzecz ludzi dotkniętych  nieszczęściem.
Jednocześnie ponawiam zaproszenie do napisania listów do naszych podopiecznych, przygotowania kartek świątecznych. Przyjdźcie do mnie, uzgodnimy szczegóły.

SERDECZNE DZIĘKI
Jolanta Moll