I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

WOŚP 2019-podsumowanie

13 stycznia 2019r. po raz XXVII zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału brzmiało: „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE. Gramy dla dzieci małych i bez focha”. Celem finału była zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku,
w „Chrobrym” swoją siedzibę miał, Powiatowy Sztab WOŚP, który skupiał młodzież
z następujących pszczyńskich szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki, III Liceum Ogólnokształcącego
w Pszczynie oraz członków Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Honorowy Patronat nad naszym sztabem objął Starosta Pszczyński Pani Barbara Bandoła
a współorganizatorem działań podejmowanych w sztabie był Powiat Pszczyński. Kwestująca młodzież, dzięki uprzejmości ludzi dobrego serca, zebrała do swych puszek rekordową,
w naszym sztabie, sumę 38002,20 zł oraz walutę obcą. Ostateczna kwota zostanie podana w terminie późniejszym – po otrzymaniu oficjalnego rozliczenia z banku. Chociaż
w tym dniu nie są najważniejsze statystyki i ogromne podziękowania należą się wszystkim kwestującym Wolontariuszom za chęć aktywnego udziału w zbiórce, jednak warto odnotować, iż w tym roku najcenniejsze puszki do sztabu dostarczyli:
 Adaś WOJCIECH z tatą (UKST „DIABLAK” Pszczyna) – 3664,40 zł,
 Natalia PISAREK (I LO Pszczyna) – 2495,03 zł,
 Martyna OLSZOWIEC z mamą (UKST „DIABLAK” Pszczyna) – 1252,50 zł
 Monika SZPYRKA (I LO Pszczyna) – 1251,69 zł,
 Sandra CHROBOK (UKST „DIABLAK” Pszczyna) – 1153,70 zł,
 Hanna FYDRYCH (I LO Pszczyna) – 1117,58 zł,
 Gabriela ŚMIERZCHALSKA (I LO Pszczyna) – 1107,91 zł,
 Klaudia PYRTEK (PZS nr 1 Pszczyna) – 985,50 zł,
 Weronika TYRALA (PZS nr 2 Pszczyna) – 984,73 zł.
Po rozliczeniu puszki w sztabie każdy z Wolontariuszy mógł wypić ciepłą herbatę oraz uzupełnić stracone kalorie zjadając pyszną bułkę oraz słodki batonik a Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowała dla każdego Kwestującego drobny upominek (w tym roku były to worki oraz smycz i ciepły komin z logo Play). Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc najmłodszym!!!

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Osobom, dzięki którym praca w Sztabie przebiegała bardzo sprawnie oraz była ogromną przyjemnością,
a są to:

– Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Administracyjni I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Renata DYRDA, Teresa CZARSKA – ORLIK,
Bożena JASIŃSKA, Dorota RYT, Agnieszka SZCZYPKA – WOJCIECH, Maria WALA,

– Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie:
Agata GUMUŁKA, Mirella KORCZYK – KACZMAREK, Dominika LIBEK,
Urszula STRZAŁKA – WCISŁO,

– Uczeń Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach: Michał DZIĘDZIEL.

Podziękować chciałbym również Dyrekcjom Szkół, których Wolontariusze są Uczniami,
za umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji:

– Pani Renacie DYRDZIE – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

– Pani Teresie WOJTANOWICZ – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,

– Panu Piotrowi CYGANOWI – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,

– Panu Damianowi CIESZEWSKIEMU – byłemu Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie,

– Zarządowi Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”.

Szef Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego
w Pszczynie Artur Wojciech