I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Uwaga! Zastępstwa – poniedziałek 9 maja

Imię i nazwisko nauczyciela

Godz. lekcyjna

Klasa

Przedmiot

Imię nazwisko nauczyciela zastępującego

1. p. I. Gumola

(kom.mat.)

1.

1c

biologia

p. A. Gilowska

2.

1c

biologia

p. A. Gilowska

3.

2c

biologia

p. A. Gilowska

4.

2c

biologia

p. A. Gilowska

5.

1a

matematyka

p. I. Kasińska

(zaj. zorg.)

2. p. W. Świtlik

(kom.mat.)

1.

2A7

j. angielski

p. M. Owsiany

2.

2A7

j. angielski

p. M. Owsiany

5.

1B2

j. angielski

p. J. Sajdok

(zaj. zorg.)

6.

1A5

j. angielski

p. S. Lesińska – Noga

3. p. A. Uchyła

(kom.mat.)

1.

2A9

j. angielski

p. M. Owsiany

2.

2A9

j. angielski

p. M. Owsiany

5.

1B3

j. angielski

p. S. Lesińska – Noga (zaj. zorg.)

4. p. M. Lubecka

(kom.mat.)

5.

2a

historia

p. E. Ryguła

6.

2a

historia

p. E. Ryguła

7.

2a

godz.wych.

z. odwołane (uczniowie z grup A 1 – A5 czekają na j. angielski)

5. p. E.Wojciech

(kom.mat.)

1.

2D2

j. francuski

z. odwołane

2.

2D2

j. francuski

z. odwołane

3.

1D2

j. francuski

p. K. Zroska

(zaj. zorg.)

6. p. J.Juraszczyk

(kom.mat.)

3.

1F1

j. francuski

p. K. Zroska

(zaj. zorg.)

7. p. P. Dudek (kom.mat.)

1.

2N4

j. niemiecki

z. odwołane

2.

2N4

j. niemiecki

z. odwołane

3.

1N1

j. niemiecki

p. J. Moll

(zaj. zorg.)

4.

1N1

j. niemiecki

p. J. Moll

(zaj. zorg.)

8. P.C. Filipiuk

(kom.mat.)

1.

1f

fizyka

z. odwołane

2.

1b

j. polski

p. B. Wawrzyczek

3.

2e

matematyka

p. I. Filipiuk

9. p. J. Sajdok

(kom. mat.)

6.

1A1

j. angielski

p. M. Owsiany (zaj. zorg.)

8.

2A3

j. angielski

z. odwołane

10. p. I. Kasińska

3.

2a

biologia

p. E. Pokuta

(zaj. zorg.)

4.

2a

biologia

p. E. Pokuta

5.

2g

po

p. A. Filipczuk