I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Udział w Kongresie Tischnerowskim

  Słuchacze fakultetu humanistycznego klas II mieli okazję uczestniczenia w Międzynarodowym Kongresie Tischnerowskim, który odbywał się w Krakowie w dniach od 24 do 27 października 2011 r.Tematem wiodącym Kongresu było pytanie o „dobro i prawdę”, o ich wzajemną relację oraz o ich przeciwieństwo :zło i kłamstwo. Cykl wykładów przygotowali myśliciele z różnych dyscyplin filozofii humanistycznej. Prowadzone dyskusje potwierdzały uniwersalizm filozofa z Łopusznej.