I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Święto Szkoły- klasy pierwsze

Konkurs historyczny dla klas pierwszych

 

 „ HISTORIA SZKOŁY  I DZIEJE JEJ PATRONA „

 

 odbędzie się 26 listopada 2021r. w dniu Święta Szkoły  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

 

 

 

UCZESTNICY:

dwuosobowe drużyny reprezentujące każdą z klas (przy współudziale klas)

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

-historia i współczesne życie szkoły

-Bolesław Chrobry i jego czasy

 

 

FORMUŁA KONKURSU:

-drużyny klasowe odpowiadają ustnie na wylosowane pytania,          

-odpowiedzi ocenia komisja przyznając punkty

 

 

NAGRODY KSIĄŻKOWE

dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników.

 

 

LITERATURA

  1. Gładysz: Historia I. Część 2. Podręcznik. GWO.

Poczet królów i książąt polskich. Pod red. A. Garlickiego. Czytelnik.

  1. Musioł: Pszczyna. Monografia historyczna.

Pszczyńskie gimnazjum i liceum 1742- 1992. Pod red. W. Korzeniowskiej. Wydawnictwo Alfa.

Aktualny podręcznik do historii, klasa 1.

 

 

Zapraszamy do udziału

 

Szczegółów na temat konkursu udzielają nauczyciele historii.

 

                                       Organizatorzy B. Lesiak, E. Ryguła.

                   

 

2

KONKURS dla klas pierwszych na PLAKAT promujący naszą szkołę i / lub jej patrona:

 

 

 „ HISTORIA SZKOŁY  I DZIEJE JEJ PATRONA „

 

 

UCZESTNICY:

-klasy pierwsze

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

-historia i współczesne życie szkoły

-Bolesław Chrobry i jego czasy

 

 

FORMUŁA KONKURSU:

-każda klasa przygotowuje jeden plakat ( wymiary 100 x 65 cm )       

-technika wykonania dowolna

-plakat należy dostarczyć nauczycielom historii do 25. 11. 2021r.

-plakat ocenia komisja przyznając punkty za treść i walory artystyczne

-rozstrzygnięcie konkursu 26. 11. 2021r. 

 

 

NAGRODY RZECZOWE

dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników.

 

 

 

Zapraszamy do udziału

 

Szczegółów na temat konkursu udzielają nauczyciele historii.

 

                                       Organizatorzy B. Lesiak, E. Ryguła.